Announcements

Ankara'da Ulus civar覺nda ders kapsam覺nda gelecek hafta iki gezi yap覺lacakt覺r. Bu gezide incelenecek mekanlar üzerinden bir ödev haz覺rlanacak; ayr覺ca final s覺nav覺nda da bu mekanlara ilikin sorular bulunacakt覺r.

  • Birinci Gezi: 9 May覺s 2011 Pazartesi günü sabah saat 9:00'da üniversitenin önünde sokaktaki park yerinden kalkan otobüs ile Ulus'a gidilecek ve Kale ile Ulus Meydan覺 civar覺ndaki mekanlar üzerinde inceleme yap覺lacakt覺r. Gezi bitiminde, saat 12:00'de tekrar otobüsle okula geri dönülecektir.
  • 襤kinci Gezi: 13 May覺s 2011 Cuma günü ölen saat 12:00'de üniversitenin önünde sokaktaki park yerinden kalkan otobüs ile tekrar Ulus'a gidilecek ve Birinci ve 襤kinci Meclis binalar覺ndaki müzelere ziyaret yap覺lacakt覺r.